Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów

Spłaciłeś przed terminem kredyty lub pożyczki? Konsolidowałeś lub refnansowałeś kredyty? Należy Ci się zwrot prowizji.

Nie korzystaj z firm, które pobierają 50 a często nawet 70% prowizji, która jest dla Ciebie należna w całości. Zgłoś się do firmy Conectum Finanse i uzyskaj całość należnej Ci prowizji. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem prawa europejskiego zaimplementowanego do prawa polskiego – należy Ci się zwrot prowizji.

Wsparcie 24/7

Nasi doradcy czekają na kontakt telefoniczny od 8:00 do 17.00, oraz drogą e-mail 24/7.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę

Zwrot całości należnej Ci prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu lub pożyczki kwalifikującej się do kredytu konsumenckiego.

Manager:Conectum Finanse Client:Dla osób posiadających kredyty konsumenckie i pożyczki Start date:18 September 2023 All Time:14-30 dni
Social: Phone: + 48 731 306 481

Kalkulator

Posiadane dokumenty:

    Oceń! ⭐⭐⭐⭐⭐